logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zajęcia dla uczniów „Giganci Nauki”

25 kwietnia w siedzibie IPN w Lublinie grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnie uczestniczyła w zajęciach dotyczących wkładu Polaków w dziedzictwo naukowe ludzkości.

Wykład dostarczył wiedzy o polskim dorobku w dziedzinie nauki, techniki, wynalazczości, szczególnie koncentrując się na postaciach związanych z Lubelszczyzną, takich jak Stanisław Staszic, Abraham Stern, Julian Ochorowicz, Jerzy Rudlicki, Zygmunt Puławski, Mieczysław Bekker, Ludwik Hirszfeld.
 
Uzupełnieniem wiadomości było przypomnienie polskich osiągnięć naukowych w dalekiej przeszłości, m.in.: polskiej szkoły prawa międzynarodowego i przewrotu kopernikańskiego.
Wykład poprowadził Adrian Lesiakowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Lublin, koordynator regionalny projektu "Giganci Nauki".

Opcje strony