logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne dostępne na nośnikach cyfrowych

"Obrońca Lwowa – Żołnierz Nieznany", "Dzieciom Żołnierzom", "Orlęta Lwowskie", "Inny Świat"

 • Obrońca Lwowa – Żołnierz Nieznany
 • Prelekcja Krystyny Chruszczewskiej wygłoszona w dniu 25 listopada 2018 r. w Lublinie na „XV Zaduszkach kresowych” zorganizowanych m. in. przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie.

  • Dzieciom Żołnierzom

  Wiersz pt. Dzieciom Żołnierzom Tadeusza Michała Nittmana w wykonaniu Dariusza Kowalskiego do muzyki Tomasza Gierygowskiego. Utwór pochodzi z „Kalendarzyka Obrońców Lwowa” wydanego w 1919 r.

  • Orlęta Lwowskie

  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonych na realizację zadania „Rodzina polonijna”. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.

  Moduł IV.2 Projekt „Razem dla Edukacji” w ramach konkursu „Rodzina polonijna” na lata 2017–2018, sfinansowano z dotacji MEN zgodnie z umową nr MEN/2017/DWSM/1399 z dn. 29.09.2017 r.

  Etiuda filmowa powstała w ramach projektu pod nazwą: „Razem dla Edukacji” (uczestnicy z Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie) w dniach 23–27 października 2017 r. w Mościskach i Lwowie oraz 28 października – 1 listopada 2017 r. i 17–23 czerwca 2018 r. w Lublinie.

  • Inny Świat

  To opowieść o tragicznych losach całych polskich rodzin wywiezionych ze Lwowa na Wschód w latach 1940–1941 zrealizowana przez młodzież szkolną podczas warsztatów plastycznych i animacji „Niezłomni – wielcy i zapomniani...”.

  Pomysł i realizacja serii: Magdalena Śladecka (OBEN IPN w Lublinie) oraz Bartłomiej Grzegorczyk.

   

 

 

Opcje strony