logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Mobilna gra terenowa "O Wilkach mowa"

Mobilna gra terenowa "O Wilkach mowa" w aplikacji Action Track o przygotowaniach do akcji ekspropriacyjnej oddziału ppor. AK Stanisława Łukasika "Rysia".

W dniach 1-8.03.2021 r. odbędzie się akcja promocyjna gry miejskiej "O Wilkach mowa". Gra ma na celu przybliżenie powojennej historii Lublina.  Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z czterech tras. Celem będzie zdobycie umiejętności niezbędnych w działalności konspiracyjnej. Gracz stanie się członkiem oddziału Stanisława Łukasika ps. "Ryś" i pomoże mu przygotować akcję ekspropriacyjną na Izbę Skarbową w Lublinie, która odbyła się 7 kwietnia 1945 r. Na trasach na uczestników czekają różnorodne zadania i zagadki. Całość gry urozmaicona jest materiałami audiowizualnymi z udziałem aktorów i rekonstruktorów. Osoby, które w wyznaczonym terminie wezmą udział w grze otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

 

Zapraszamy do udziału uczestników indywidualnych oraz placówki oświatowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zgłosić się do siedziby IPN (Lublin ul. Wodopojna 2) po odbiór pakietu pomocniczego, bądź wydrukować go ze strony,
  • ściągnąć darmową aplikację Action Track,
  • zameldować się na punkcie rozpoczynającym (Brama Krakowska) i wczytać kod QR (zamieszczony obok) rozpoczynający rozgrywkę,
  • we wskazanym przez aplikacje miejscu należy podać swój adres e-mail, który posłuży nam do skontaktowania się z graczami w celu przekazania nagród.

Jak zgłosić szkołę?

  • zebrać grupę min. 4 uczniów, którzy w terminie od 1 do 8 marca 2021 r. wezmą udział w grze, każdy na jednej z wyznaczonych tras. Uczniowie powinni podać maila opiekuna (nauczyciela) oraz szkołę i klasę we wskazanym przez aplikację miejscu. Nauczyciel powinien zgłosić udział swojej grupy przed przejściem trasy na adres katarzyna.syska@ipn.gov.pl.

Nagroda specjalna!

Organizator przewiduje przyznanie nagrody specjalnej Uczestnikowi, który  w dniach 01.03.2021 – 08.03.2021 r. weźmie udział w Grze i opublikuje relację w dowolnej formie np. filmu (do 60 s.), zdjęcia, opisu, kolażu itd. na Facebooku. Uczestnik jest zobowiązany do oznaczenia fanpage Lubelskiego Oddziału IPN (https://www.facebook.com/IPN.Lublin) oraz dodania „hashtagów” #owilkachmowa, #edukacjaIPNLublin. Najciekawsza relacja zostanie wybrana przez Jury Konkursu, w którego skład wchodzi trzech pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych sponsorowanych przez:

  • Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

  • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Zapraszamy również do udziału w Internetowym konkursie „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”

Opcje strony