logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Śladami zagłady Żydów na Lubelszczyźnie”

W dniach 10–11 października 2020 r. organizowany jest objazd edukacyjny dla nauczycieli „Śladami zagłady Żydów na Lubelszczyźnie”, mający na celu upamiętnienie wszystkich ofiar zagłady z okresu II wojny światowej.

W ramach poszerzania wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej związanych z represjami wobec ludności żydowskiej uczestnicy objazdu odwiedzą miejsca zagłady i pamięci ludności żydowskiej, w tym Muzeum na Majdanku, Muzeum w Bełżcu oraz Sobiborze, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych.

Na trasie rajdu znajdą się również takie miejsca jak teren dawnego obozu pracy w Budzyniu, kirkut w Szczebrzeszynie czy miejsce pamięci – pomnik w Winiarczykowej Górze koło Józefowa.

Dodatkowo przewidziano także zwiedzanie miejsc związanych z kulturą żydowską. Będą to synagogi w Zamościu, Włodawie oraz Szczebrzeszynie.

Opcje strony