logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieci Zamojszczyzny. Historia i pamięć

Wystawa elementarna Dzieci Zamojszczyzny. Historia i pamięć, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lublinie, prezentuje zarys wydarzeń z okresu II wojny światowej i okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem losów wysiedlonych dzieci.

Autorzy: Agnieszka Skura, Kinga Żelazko
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Projekt i opracowanie graficzne: Anna Łukasik
Korekta: Ewa Ankiersztejn
Recenzja: dr hab. Jacek Wołoszyn

Wykorzystano fotografie ze zbiorów: Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Stowarzyszeń Dzieci Zamojszczyzny oraz osób prywatnych.

Panele wystawy

Opcje strony