logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV edycja konkursu Sztafeta Pamięci

Sztafeta Pamięci – ogłoszenie wyników IV edycji ponadregionalnego konkursu historycznego Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej w roku szkolnym 2019/2020.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Poznaniu i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Informujemy, że na konkurs wpłynęło ponad 296 prac, za co bardzo serdecznie dziękujemy uczniom i ich opiekunom.

 

 

Komisja zakończyła ocenianie nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców.

  • W kategorii szkoła podstawowa klasy VI do VIII:

miejsce I

Marcin Fajok

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu, temat pracy: „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, opiekun naukowy: Pani Liliana Fajok.

miejsce II

Jan Marchlewicz

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, temat pracy: „Historia mojego pradziadka Zenona Wińskiego”, opiekun naukowy: Pan Krzysztof Marchlewicz.

miejsce III (przyznano dwa miejsca trzecie)

Oliwia Górecka

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie, temat pracy: „Historia moich przodków z lat 1939-1945”, opiekun naukowy: Pan Jarosław Podkówka.

Karolina Kochańczyk

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierza Wielka, temat pracy: „Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał”, opiekun naukowy: Pani Romualda Adamczyk.

  • W kategorii szkoła ponadpodstawowa

miejsce I

Julia Frankiewicz

VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, temat pracy: „O tych którzy przeżyli i o tych, którzy polegli”, opiekun naukowy: Pan Jarosław Sobaszek.

miejsce II

Kamil Orzechowski

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie, temat pracy: „Wojna – nieustanna walka o przetrwanie”, opiekun naukowy: Pani Iwona Pietras.

miejsce III (przyznano dwa miejsca trzecie)

Mikołaj Garstka

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, temat pracy: „Wujek Bernard – brat mojego dziadka”, opiekun naukowy: Pani Aleksandra Kuchta.

Karolina Stróżyk

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie, temat pracy: „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”, opiekun naukowy: Pani Danuta Durczak-Karlińska.

 

O formie, miejscu i czasie wręczenia nagród laureatom poinformujemy w późniejszym terminie.

Edukacyjny wyjazd pamięci do Austrii pod hasłem „Polacy w KL Mauthausen-Gusen”, który był zaplanowany dla autorów trzech najlepszych prac wraz z opiekunami naukowymi na maj 2020 r., zostaje przełożony prawdopodobnie na jesień 2020 r.

 

Organizatorzy

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony