logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poznań Zapal Znicz Pamięci

Akcja Zapal Znicz Pamięci ma na celu przypomnienie losów ludzi zamordowanych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy podczas niemieckiej okupacji. Zapalając znicze w miejscach egzekucji i pamięci narodowej, chcemy przypomnieć sobie i innym, że warunki okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 na terenie Warthegau były znacznie gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie, że ludzie ginęli tu tylko za to, że byli Polakami, patriotami, społecznikami, częścią elity kraju. Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN oraz Programu I Polskiego Radia, a także regionalnch rozgłośni radiowych Polskiego Radi z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska.