logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Informacja

Obecnie nie ma nowych zapowiedzi prasowych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz lektury artykułów w portalu przystanekhistoria.pl

Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945

Po dziesięciu latach wolności Polski, dorobek Wasz iście jest bardzo wielki – to też
wytrwale, równo i z umiarem, bądźcie nadal apostołkami Narodu, przygotowujcie glebę, a na
przygotowaną rzucajcie ziarno siewne, zdrowe, z całem umiłowaniem pracy – pisała Maria
Kleniewska do członkiń Stowarzyszenia Ziemianek, które z pełną świadomością i zaangażowaniem
wprowadzały w życie założenia ziemiańskiego etosu, polegającego przede wszystkim
na odpowiedzialności za społeczeństwo, szczególnie za jego część zamieszkałą na wsi. W podobny
sposób działali członkowie Związku Ziemian, którzy poprzez pracę i edukację dążyli do
podniesienia poziomu ogółu społeczeństwa. Dwór bowiem od zawsze był punktem odniesienia
dla społeczności wiejskiej, która czerpała z tych wzorców nieustannie. Podnoszenie poziomu
gospodarstw chłopskich, wychowanie patriotyczne, edukacja na poziomie szkół powszechnych,
nauka zawodów, czy też nawet odwzorowanie trendów mody lub prowadzenia gospodarstwa
domowego stały się tymi elementami kulturowymi, które odcisnęły na ówczesnym społeczeństwie
wiejskim niepodważalną pieczęć. Celem ziemian był rozwój Narodu do życia w pokoju
i dobrobycie.
Uczestnicy ogólnopolskiego projektu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch
form: pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych
oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje
świadków). Zwycięzcy konkursu przyjadą na miejsce wskazane przez organizatorów na terenie
działania Oddziału IPN w Krakowie na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim
finałem konkursu, który planowany jest na wiosnę 2022 r.
Koordynator ogólnopolski: dr Marcin Chorązki
marcin.chorazki@ipn.gov.pl
tel. 12 211 70 26
Koordynator regionalny: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl
tel. 61 835 69 54

Logo - Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945

Aktualności