logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poznań Żołnierze w służbie historii

Intencją konkursu Żołnierze w służbie historii jest próba zainteresowania młodzieży najnowszą historią Polski, zwłaszcza zainspirowanie dziejami oręża polskiego. Uczestnicy zobowiązani są wykonać zadanie polegające na zaprezentowaniu miejsca pamięci wraz z sylwetką żołnierza mogącego, z uwagi na swoje czyny, stanowić wzór do naśladowania. Realizację zadania ułatwią warsztaty organizowane w każdym z oddziałów IPN. Na laureatów czekają nagrody: wyjazd edukacyjny oraz nagroda finansowa. Bliższe informacje dotyczące regulaminu, zapisów i terminów będą dostępne na stronie internetowej:  https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/

koordynator regionalny: Piotr Orzechowski 61 835 69 53 / piotr.orzechowski@ipn.gov.pl

termin: rok szkolny 2020/2021

grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych

współorganizator: Ministerstwo Obrony Narodowej