logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Drzwi otwarte w IPN w Poznaniu

Zapraszamy na dwugodzinne zajęcia przygotowane dla uczniów i studentów, prowadzone przez edukatorów z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz przez pracowników innych pionów poznańskiego Oddziału. Podczas spotkań organizujemy wykłady i warsztaty tematyczne połączone z odwiedzeniem pomieszczeń magazynowych oraz pracowni reprografii i Oddziałowego Archiwum. W trakcie zajęć wykorzystujemy pomoce dydaktyczne z tek edukacyjnych i gry stworzone przez IPN. Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu, a oferta dostosowana jest do wieku oraz potrzeb grup odwiedzających nasz oddział.

koordynator: Anna Chmielewska-Metka 61 835 69 52 / anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

termin: rok szkolny 2020/2021

Grupy docelowe: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, studenci, osoby prywatne