logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia Leszno

Placówka edukacyjna prowadzona przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, której celem jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej regionu i kraju oraz edukacja historyczna. Organizowane są tu otwarte wykłady, dyskusje naukowe i popularnonaukowe, pokazy filmowe, spotkania z badaczami historii, autorami publikacji historycznych i świadkami historii, prezentowane są wystawy i inne formy upowszechniania wiedzy z zakresu dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939–1989.

Aktualności