logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych w Wielkopolsce im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”

Zapraszamy młodzież do udziału w rajdzie upamiętniającym żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który tradycyjnie odbędzie się w związanych z działaniem tych formacji lasach taczanowskich. Na terenie tym działał także oddział partyzancki kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. Rajd ma charakter pieszego marszu terenowego zawierającego elementy surwiwalu, połączonego z rozwiązywaniem zadań sprawdzających wiedzę historyczną oraz znajomość terenu. Patrole (maks. 10 osób), zaopatrzone w materiały edukacyjne, pokonują kilkukilometrową leśną trasę, na której mogą m. in. wpaść w zasadzkę przygotowaną przez funkcjonariuszy UB i NKWD czy zostać wylegitymowane przez lotne patrole partyzantów. Poznają też podstawy kursu pierwszej pomocy. Rajd zawiera także elementy gry terenowej. Kończy się specjalnymi pokazami grup rekonstrukcyjnych, które przybliżają zgromadzonym wybrany epizod z najnowszej historii Polski. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki.

koordynator: Tomasz Cieślak 61 835 69 63 / tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

termin: V 2021

grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe

miejsce: trasa leśna 10 km, lasy taczanowskie

współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie.