logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Śladami Czerwca 76

Ścieżkę dydaktyczną „Śladami Radomskiego Czerwca ’76” utworzyli w 2016 roku pracownicy radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Ścieżka prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z protestem robotniczym w Radomiu, poczynając od siedziby byłych Zakładów Metalowych im. gen. Waltera, których pracownicy jako pierwsi zastrajkowali 25 czerwca 1976 r., a kończąc na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego, gdzie stanął kamień – pomnik upamiętniający robotnicze demonstracje. W ramach tego projektu powstała również broszura „Śladami Czerwca 1976. Przewodnik po robotniczym proteście”. Ścieżka ma dziesięć przystanków, które oznakowano tablicami z opisem miejsca.

  1. Budynki po byłych Zakładach Metalowych im. gen. Waltera, ul. 1905 Roku 1/9;
  2. Budynki po byłych Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, ul. Domagalskiego 7;
  3. Kościół Jezuitów pod wezwaniem Trójcy Świętej, pl. Kazimierza Wielkiego;
  4. Budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (była siedziba KW PZPR), ul. 25 Czerwca 68;
  5. Skrzyżowanie ulic 25 Czerwca i Partyzantów;
  6. Sklepy przy ul. 25 Czerwca;
  7. Urząd Miejski w Radomiu (była siedziba KWMO w Radomiu), ul. Kilińskiego 30;
  8. Sąd Okręgowy w Radomiu (była siedziba Sądu Rejonowego i Sądu Wojewódzkiego w Radomiu), ul. Piłsudskiego 10;
  9. Stadion RKS „RADOMIAK”, ul. Struga 18.
  10. Budynek plebanii w Pelagowie, gdzie mieszkał ks. Roman Kotlarz.
zdjęcie zajawkowe

Opcje strony