logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

"Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą"

"Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą". Konspiracja niepodległościowa w regionie radomskim w latach 1939-1945"

Wystawa została przygotowana wspólnie przez Delegaturę IPN w Radomiu, Muzeum Regionalne w Iłży, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Hufiec ZHP Radom-Miasto. Otwarcie wystawy odbyło się 22 stycznia 2020 r.

Wystawa w postaci fotografii i materiałów dokumentalnych z lat wojny i okupacji umieszczona jest na 32 planszach. Ekspozycja przedstawia historię antyhitlerowskiej konspiracji wojskowej i cywilnej w powiatach: radomskim, iłżeckim i kozienickim. Zawiera w większości dotąd nie publikowane fotografie i dokumenty dotyczące dziejów pierwszych organizacji konspiracyjnych, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Są także materiały ukazujące akcje sabotażowo-dywersyjne i wywiadowcze, konspiracyjna prasa i dokumenty pokazujące podziemną produkcję broni. Są fotografie walk oddziałów partyzanckich Antoniego Hedy „Szarego”, Jana Sońty „Ośki” i innych dowódców i żołnierzy walczących w bitwach pod Molendami i na Piotrowym Polu, a potem w Akcji „Burza”.

Wystawa przedstawia również Cichociemnych związanych z regionem radomskim oraz radomian biorących udział w powstaniu warszawskim.
 

Autorzy: dr hab. Sebastian Piątkowski i dr Arkadiusz Kutkowski

Koncepcja graficzna: Marcin Kucewicz.

Opcje strony