logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

XIV edycja konkursu „Namaluj historię dziadków” - komunikat!

Komunikat w sprawie przesyłania prac konkursowych.

W związku z trudnościami wywołanymi epidemią COVID-19 postanawiamy wprowadzić następujące rozwiązania dotyczące przesyłania prac na konkurs „Namaluj historię dziadków”.

1. Wydłużamy termin nadsyłania prac do 7 listopada.

2. Dopuszczamy możliwość przesyłania prac i dokumentacji w formie elektronicznej (skany lub zdjęcia) na adres zenon.fajger@ipn.gov.pl. W przypadku większych rozmiarów plików (ponad 10 MB) prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem portalu WeTransfer (https://wetransfer.com/). Za każdym razem odeślemy potwierdzenie otrzymania maila z pracami.

3. Dopuszczamy możliwość przesyłania prac i metryczek (zał. 2) oraz oświadczenia i zgód (zał. 3) pocztą tradycyjną lub elektroniczną bezpośrednio przez rodziców/opiekunów ucznia. Szkoła (przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej) wysyła protokół (zał. 1), który potwierdza zakwalifikowanie prac do konkursu. Protokół może być wysłany pocztą elektroniczną (skan, zdjęcie) na wyżej podany adres.

4. Protokół (zał. 1) nie musi zawierać podpisów członków komisji, dyrektora ani pieczęci szkoły. Wystarczający jest podpis przewodniczącego komisji z adnotacją o niemożliwości jego kompletnego wypełnienia z powodu sytuacji epidemicznej. W miejsce pieczęci szkoły należy wówczas wpisać jej pełną nazwę, adres i dane kontaktowe. Dopuszczalne jest też przesłanie protokołu podpisanego przez dyrektora szkoły i opatrzonego jej pieczątką bez podpisu przewodniczącego i członków komisji, z adnotacją o powodach takiej sytuacji.

Bliższe informacje: Zenon Fajger: tel. 17 867 30 32   e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Opcje strony