logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Namaluj historię dziadków

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa podkarpackiego. Zadanie uczestników polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce związanej z najnowszą historią Polski (1939–1989), inspirowanej rozmową z osobą dorosłą. Prace mogą prezentować zdarzenia, w które bezpośrednio zaangażowane były osoby, których opowiadanie zainspirowało ucznia, lub inne wydarzenia z życia opowiadających, które uznali oni za szczególnie ważne dla dziejów Polski, choć bezpośrednio w nich nie uczestniczyli. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji bieżącej edycji konkursu znajdą Państwo w „Aktualnościach” poniżej.

kontakt: Zenon Fajger 17 867 30 32 / zenon.fajger@ipn.gov.pl