logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

XVII edycja konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków” - ZAPRASZAMY!

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie zaprasza uczniów do udziału w XVII edycji konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków”. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą przez bezpośredni kontakt z jej świadkami.

 

Prace powinny dotyczyć historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby żyjącej w przedstawianym okresie. Mogą prezentować zdarzenia, w które bezpośrednio zaangażowana była ta osoba, lub inne wydarzenia z okresu życia opowiadających, które uznali oni za szczególnie ważne dla dziejów Polski i regionu, choć sami bezpośrednio w nich nie uczestniczyli.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zapraszamy do uczestnictwa (również uczniów szkół ponadpodstawowych).

Terminy:

  • do 25 listopada 2023 r. – ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie zakwalifikowanych prac do IPN
  • do 5 stycznia 2024 r. – ocena prac przez Oddziałową Komisję Konkursową, podanie informacji o wynikach oraz terminie uroczystości rozdania nagród.

 

Współorganizatorami konkursu są:

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-800727_g.jpg

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-800730_g.png

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-800721_g.png

Opcje strony