logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje

Edukatorzy Biura Edukacji Narodowej IPN prowadzą zajęcia w siedzibie Oddziału w Rzeszowie oraz na terenie zainteresowanych placówek edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

kontakt w sprawie ustalenia terminu zajęć edukacyjnych:


Lekcje mogą być połączone z projekcją filmów i zajęciami terenowymi (wycieczki, gry terenowe). Obok tematów lekcji podajemy poniżej sugerowany poziom edukacyjny odbiorców:

Proponowane tematy:

Aktualności