logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty

Edukatorzy IPN prowadzą zajęcia w siedzibie Oddziału w Rzeszowie oraz na terenie zainteresowanych placówek edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

Możliwe jest indywidualne uzgodnienie tematu i formy zajęć (np. zagadnienia regionalne, związane z patronem szkoły itp.)

kontakt w sprawie ustalenia terminu zajęć edukacyjnych:


Proponowane tematy zajęć warsztatowych:

 

Zajęcia warsztatowe „Kasia kręci z Jasiem” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy. 

Biuro Edukacji Narodowej we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu "Co kryją archiwa IPN" przygotowało propozycje zajęć archiwalnych. Składają się one z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznają zasady działania i korzystania z archiwum, a także różne rodzaje zgromadzonego tam materiału źródłowego. Część druga ma charakter warsztatowy i polega na analizie przykładowych dokumentów, co pozwala na poznanie mechanizmów i metod działania aparatu bezpieczeństwa.

 
 

Aktualności