logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sala Pamięci w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu 

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, w miejscu gdzie w czasie II wojny światowej siedzibę miało jarosławskie gestapo, IPN Oddział w Rzeszowie przygotował wystawę stałą. Na tablicach zamontowanych w dawnych katowniach opisana jest historia II wojny światowej w Jarosławiu i historia terroru w mieście. Chcących odwiedzić Salę Pamięci prosimy o kontakt z PUP w Jarosławiu.