logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zajęcia terenowe

Spacery historyczne po Rzeszowie

Pracownicy IPN oprowadzają po centrum Rzeszowa, wskazując miejsca ważne dla historii miasta i opowiadając o związanych z nimi wydarzeniach. Przykładowe trasy:

 • Śladem Konfederatów Barskich
 • Śladem Powstańców Styczniowych
 • Śladem Rzeszowskich Strzelców
 • Śladem Armii Krajowej
 • Śladem Płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • Śladem Płk. Łukasza Cieplińskiego
 • Śladem rzeszowskich Żydów
 • Śladem Wojska Polskiego
 • Rzeszów podczas okupacji niemieckiej (siedziby władz okupacyjnych)
 • Początki komunistycznego aparatu bezpieczeństwa (siedziby aparatu represji)
 • Architektura socrealistyczna w Rzeszowie
 • Rzeszowski zamek – więzienie i miejsce straceń w okresie okupacji niemieckiej i Polski Ludowej

Wycieczki edukacyjne

Możemy włączyć się w przygotowanie tras wycieczek edukacyjnych, wprowadzając informacje o miejscach związanych z najnowszą historią Podkarpacia (walki podczas II wojny światowej, represje komunistyczne, działalność opozycji). Możemy również wspierać merytorycznie nauczycieli w przygotowaniu wyjazdów edukacyjnych do muzeów i miejsc pamięci poza Podkarpaciem, w szczególności do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (znajduje się tam m.in. sztandar Inspektoratu AK Rzeszów).

Gry terenowe w centrum Rzeszowa

Forma zajęć edukacyjnych dla młodzieży pozwalająca na poznawanie historii w aktywny sposób. Oferta ta skierowana jest głównie do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podstawowy wariant każdej trasy obejmuje 4 punkty (budynki, pomniki, tablice pamiątkowe) w centrum Rzeszowa (nie trzeba przechodzić przez bardziej ruchliwe ulice), przy których należy rozwiązać zadania. Czas trwania wraz z podsumowaniem – ok. 2 godz.

Proponowane trasy tematyczne:

Możliwe jest rozbudowanie gry (większy zasięg terytorialny, zwiększenie liczby zadań i wydłużenie czasu) czy dodanie zadań innego typu (np. „gubienie ogona”, quiz podsumowujący).

Zainteresowanych współpracą w organizacji zajęć terenowych prosimy o kontakt pod nr 17 8673032 lub mailem: maciej.redziniak@ipn.gov.pl

Aktualności