logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty „Agresja sowiecka i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej 1939–1941”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Na program szkolenia składają się wykład pt. Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu 1939–1941, pokaz filmu dokumentalnego When they come oraz prezentacja wydanego przez IPN pakietu edukacyjnego Agresja sowiecka i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej 1939–1941.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają egzemplarz pakietu edukacyjnego oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

kontakt: 17 86 06 054 / katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

Aktualności