logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty wokół gry edukacyjnej IPN „IV rozbiór Polski”

Warsztaty z zakresu wykorzystania podczas pracy z uczniami edukacyjnej gry planszowej wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi pt. IV rozbiór Polski. Wstęp do szkolenia stanowią zajęcia „A więc wojna…”.

Gra IV rozbiór Polski

Mapa to jeden z ważniejszych środków dydaktycznych stosowanych na lekcji historii. Lokalizacja w przestrzeni odgrywa ważną rolę w poznawaniu minionych wydarzeń, ich porządkowaniu i synchronizacji. Współczesna edukacja oczekuje od nauczyciela stosowania aktywizujących metod kształcenia, wymagających zaangażowania uczniów podczas lekcji. Temu służą puzzle edukacyjne IV rozbiór Polski – narzędzie dydaktyczne, które ma pomóc w utrwalaniu materiału oraz kształcić umiejętność orientacji przestrzennej i czytania mapy. Puzzle powstały w wyniku dwuletnich testów, prowadzonych podczas zajęć z uczniami wszystkich typów szkół na każdym etapie edukacji. Składają się z mapy historycznej okupowanej Polski (z końca 1939 roku) z uwzględnieniem wcześniejszych zmian granic w regionie, dokonanych w latach 1938–1939, naniesionej na tradycyjne puzzle o wymiarach 120 x 96 cm (ułożenie 156 elementów zajmuje ok. 12–15 minut), oraz 44 kart ze zdjęciami archiwalnymi, opatrzonych komentarzem historycznym systematyzującym wiedzę o wydarzeniach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1938–1939. Prezentowane narzędzie dydaktyczne można wykorzystywać na lekcji historii jako ćwiczenie zapoznające uczniów z mapą historyczną lub jako grę edukacyjną z wykorzystaniem mapy i kart informacyjnych. W zależności od liczby jednostek lekcyjnych, którymi dysponuje nauczyciel, można przeprowadzić rozgrywki w trzech wariantach czasowych: 45 – 90 – 120 min.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz gry edukacyjnej IV rozbiór Polski oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

kontakt: 17 86 06 054 / katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

Aktualności