logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty wokół gry edukacyjnej IPN „Niepodległa”

Warsztaty z zakresu wykorzystania podczas zajęć z uczniami edukacyjnej gry planszowej wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. Niepodległa.

Gra Niepodległa

Gra planszowa wydana przez Instytut Pamięci Narodowej na 100-lecie odrodzenia Polski, ukazująca wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja rozgrywki obejmuje wydarzenia z lat 1910–1920, z naciskiem na okres od wybuchu I wojny światowej do odzyskania niepodległości w 1918 r. Plansza gry przedstawia obszar podzielonej pomiędzy zaborców dawnej Polski. Gracze podejmują działania właściwe bohaterom czasów walk o niepodległość: starają się szerzyć idee niepodległościowe, zabiegać o narodową zgodę oraz umacniać pozycję Polski na świecie. Jeżeli spełnią określone warunki, Polska odzyska niepodległość w wielkim finale 1918 r. Mechanika gry ma charakter kooperacyjny i jest oparta na kościach i kartach. Niepodległa to pierwsza pozycja IPN tego typu – gracze nie rywalizują ze sobą, ale wspólnie walczą przeciwko systemowi gry. Taki zabieg ma pokazać, że tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich, czasem nawet niechętnych sobie działaczy niepodległościowych Polska odzyskała niepodległość i że nie byłoby niepodległej Polski bez współpracy różnych opcji politycznych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz gry edukacyjnej oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Instytucje zainteresowanie organizacją szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 86 06 054 lub poprzez email: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

 

Aktualności