logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/1945”

Na warsztaty Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/1945 składają się dwa elementy – wykład merytoryczny oraz prezentacja materiałów edukacyjnych, w tym gry historycznej Polskie Państwo Podziemne wydanej przez IPN.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz gry, materiały edukacyjne związane z tematyką zajęć oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Polskie Państwo Podziemne to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest  przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób, które były czynnie zaangażowane
w działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego – nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78289,Edukacyjna-gra-historyczna-Polskie-Panstwo-Podziemne.html

Instytucje zainteresowanie organizacją szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 86 06 054 lub przez email: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl