logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty „Zbrodnia Katyńska”

Na warsztaty Zbrodnia Katyńska składają się dwa moduły – wykład wprowadzający pt. Zbrodnia Katyńska i Kłamstwo Katyńskie oraz prezentacja materiałów edukacyjnych IPN Śledztwo KatyńskieWszyscy uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz pakietu edukacyjnego, materiały edukacyjne związane z tematyką Zbrodni Katyńskiej oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Śledztwo katyńskie to nowoczesny warsztat edukacyjny pozwalający nauczycielom i edukatorom włączyć jego uczestników w detektywistyczne dochodzenie, którego celem jest ustalenie tożsamości ofiar Zbrodni Katyńskiej. Warsztaty mają nie tylko przedstawić same okoliczności zbrodni, ale też służyć upamiętnieniu ofiar i zaznajomieniu uczniów ze specyfiką pracy historyków. Warsztat rozwija umiejętności analizy historycznej, kojarzenia faktów, stawiania hipotez i wyciągania wniosków.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/warsztaty-edukacyjne/92898,Sledztwo-katynskie.html

kontakt: 17 86 06 054 / katarzyna.kyc@ipn.gov.pl