logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs "Historyczna pamięć miejsca w którym mieszkam 1945-1989" – Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 2023.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu, Delegatura IPN w Gorzowie Wielkopolskim oraz Punkt Zamiejscowy IPN w Zielonej Górze) oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie tematycznie obejmującym życie i pamięć historyczną miejsca zamieszkania, jego udział w ważnych wydarzeniach politycznych, społecznych i relig

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski lat 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej oraz ogólnopolskiej; rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy i rodzinne archiwa.

Konkurs ma charakter regionalny: adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, z województwa lubuskiego.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

- pierwszy etap polega na przygotowaniu pisemnej pracy (nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu) lub multimedialnej pracy (prezentacja multimedialna, reportaż, film, słuchowisko, inne) nieprzekraczającej długością 15 minut.

- drugi etap, finałowy, odbędzie się w formie rozmowy z Komisją Konkursową powołaną przez organizatorów, w czasie której zadaniem uczestnika będzie przedstawienie ustnej relacji o nadesłanej pracy i udzielanie odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej (pytania te dotyczyć będą procesu badawczego przy pisaniu pracy).  W zależności od sytuacji, finałowa rozmowa z komisją odbędzie się osobiście lub na za pośrednictwem platformy Microsoft Teams).

Termin zgłoszeń upływa  28 lutego 2023 r.

Konkurs przeprowadzony będzie jednocześnie we wszystkich szkołach 9 stycznia 2023 r.

Zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 30 maja 2023 r.

 

koordynator: Jarosław Palicki tel/fax: 95 718 28 62, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony