logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Uczniowie ze Szczecina laureatami VI edycji konkursu "Policjanci w służbie historii".

Mamy zaszczyt poinformować, że laureatami IV edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” zostali uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie. Kamil Wnuk, Mateusz Sikora, Julia Bartoszewicz, pod opieką Michała Rembasa przygotowali pracę upamiętniającą postać Tadeusza Starzyńskiego.

Uczestnicy konkursu mieli przedstawić postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz który może stanowić przykład etosu policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje uczestnicy wykonali 3 zadania:

opracowali  biogram postaci i przygotowali krótki film prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego;

odnaleźli w swojej okolicy i opisali  miejsce pamięci związane z Tadeuszem Starzyńskim;

przygotowali i przeprowadzili „żywą lekcję historii”.

Gratulujemy!

Konkurs „Policjanci w służbie historii” adresowany jest do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji Państwowej w XX wieku oraz wkładu jej funkcjonariuszy w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. 

 Więcej informacji 

 

 

Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z broszurą Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą Tadeuszowi Starzyńskiemu (1903-1970) 

Opcje strony