logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Moja Niepodległa. Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „MOJA NIEPODLEGŁA” został ogłoszony jesienią 2017 r. Jego celem było stworzenie bazy scenariuszy lekcji lub uroczystości szkolnej stworzonych przez pedagogów. Otrzymaliśmy niemal 150 różnych prac. Z nich wybraliśmy 24 najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową, najbardziej oryginalne, twórcze i jednocześnie w zasadzie gotowe do adaptacji i wykorzystania przez nauczycieli. Wśród lekcji mamy nie tylko te prowadzone w ramach przedmiotu historia, ale również – bardzo wysoko ocenione – lekcje języka polskiego, nauczania zintegrowanego, a nawet matematyki. Nauczyciele podzielili się swoimi twórczymi pomysłami gier dydaktycznych. Są także autorskie teksty przedstawień.

Ocenie jurorskiej oprócz poprawności merytorycznej, pomysłowości i oryginalności podlegała także nowoczesność, multimedialność pracy. Wśród scenariuszy znalazły się więc i takie, które mocno korzystają z edukacyjnych zdobyczy aplikacji internetowych, tablic interaktywnych, czy nawet zwykłych prezentacji multimedialnych. Co jest tu istotne – metody interaktywne nie dominują, nie zakrywają meritum zajęć jakim jest zdobycie konkretnej wiedzy, ale proces ten wspomagają. Nauczyciele korzystają również chętnie z metod aktywizujących – od pracy w grupach, poprzez mapę myśli, drzewo decyzyjne, po różnorakie gry dydaktyczne. Wśród tych ostatnich znalazły się także gry miejskie. Wiadomym jest, że ta metoda powinna być nierozerwalnie związana z konkretnym miejscem, terenem, pomnikiem, budynkiem. I wydawałoby się, że w związku z tym jest nie do przeprowadzenia w innym miejscu. Tymczasem autorki jednego z prezentowanych scenariuszy umiały tak go napisać, że ich „lekcję w terenie” można przeprowadzić nawet w klasie.

Niniejsza publikacja podzielona została na sześć części. Nie jest to podział przypadkowy: tyle było kategorii w konkursie. Scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej można było przygotować w trzech różnych kategoriach wiekowych: grupa najmłodsza (odziały przedszkolne i klasy 1-3), szkoły podstawowe (4-7) i klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej prac napłynęło od nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – stąd także ich większa reprezentacja w publikacji.

Opcje strony