logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Grudzień `70 na Wybrzeżu

Po 50. latach od Rewolty Grudniowej temat przebiegu buntu robotników nie jest dobrze znany w opinii publicznej. Grudzień '70 najczęściej kojarzony jest ze strajkami jakie miały miejsce na Wybrzeżu wskutek podwyżki cen. Bunt robotniczy wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wbrew przewidywaniom władz komunistycznych "rozlał" się na cały kraj i trwał od grudnia 1970 do kwietnia 1971 r. Wykresy, dane statystyczne, mapki, opisy obrazują walkę o godne życie w zakresie oraz formie w jakiej dotąd nie były publikowane. Infografika w zamierzeniach jest uzupełnieniem i graficznym wzbogaceniem wystawy przygotowanej przez Oddziały IPN w Gdańsku i Szczecinie z okazji okrągłej rocznicy Grudnia '70. Aby mogła powstać konieczne było ponowne przejrzenie setek stron dokumentów będących w zasobie Archiwum IPN oraz wielu publikacji dotyczących grudniowego zrywu w 1970 r. Dzięki temu, czytelnik otrzyma obraz wydarzeń w Polsce, który ostatecznie doprowadził do cofnięcia podwyżki cen a w konsekwencji do powstania „Solidarności” w sierpniu 1980 r.​

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony