logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Grudzień '81 w Szczecinie

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Władzę w kraju przejęła nielegalnie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), na czele z I sekretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim. Wojsko i milicja uderzyły w imię "państwa robotników" w zorganizowany ruch robotniczy. Jak wyglądał w Szczecinie początek trwającego 586 dni czasu terroru, przedstawia prezentowana w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego infografika przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie.

Autor: Jakub Wojewoda

Korekta językowa: Bez błędu. Redagowanie i korekta (bezbledu.pl)

Opracowanie graficzne: Marcin Kucewicz

Panele wystawy

Opcje strony