logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawa „Bunt robotników. Grudzień '70 – luty '71” zaprojektowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie

Autor: dr Sebastian Kaniewski Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz Opracowanie graficzne: Marcin Ozga Recenzja: dr. hab. Filip Musiał, dr Piotr Brzeziński

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Archiwum IPN w Szczecinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz kolekcji prywatnych.

Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie, prezentuje podstawowe informacje dotyczące genezy, przebiegu oraz konsekwencji rewolty robotników w grudniu 1970 r. Wystawa elementarna obejmuje głównie obszar Wybrzeża – Gdańsk, Gdynia i Szczecin, jednak wydarzenia omawiane są w kontekście całego kraju. Przedstawia kwestie związane z reakcją robotników na pogarszającą się sytuację bytową społeczeństwa w związku z podwyżką cen na artykułu spożywcze oraz węgiel, która nastąpiła u schyłku rządów Władysława Gomułki.

 

 

 

Opcje strony