logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Sierpień '80 oczami młodych"

Wystawa składa się z 15 plansz prezentujących prace uczniów szczecińskiego Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie, którzy wzięli udział w konkursie na plakat ukazujący tematykę Sierpnia 1980 r. Konkurs zorganizowany został w 2010 r. przez szczeciński Oddział IPN.

 

Zdarzenia, do których doszło w sierpniu 1980 r., wpisują się w wyjątkowy kalendarz złożony z symbolicznych „polskich miesięcy”. Prof. Jerzy Eisler pisał „Z dzisiejszej perspektywy nie ulega wątpliwości, że dramatyczne wydarzenia polskiego lata 1980 r. wyznaczały początek końca realnego socjalizmu, i to nie tylko w Polsce. Postawy opozycyjne w Polsce (…) po Sierpniu ’80 wyrażane były przez miliony ludzi”. I właśnie ta masowość uczestnictwa w niezwykłym procesie społecznym powoduje, że mamy do czynienia ze szczególną historią – historią prywatną, wręcz osobistą. Zawodowi historycy w oparciu o dokumenty, relacje świadków czy materiał audiowizualny mozolnie odtwarzają obraz tego, co wydarzyło się przed trzydziestu laty. Ale swoje wyobrażenie najpowszechniejszego protestu społecznego ma również pokolenie, które urodziło się po roku 1989, a które wiedzę na ten temat czerpie nie tylko z podręczników czy coraz bogatszej literatury przedmiotu. Mają wszak „pod ręką” najbliższych – często obserwatorów, bądź aktywnych uczestników sierpniowych strajków. Mają również dostęp do bogatej bazy ikonograficznej i źródłowej.

Prace uczestników konkursu mogą wzbudzać dyskusje, ale są obrazem, jak młodzież rozumie i postrzega wydarzenia Sierpnia ’80 i pierwszej „Solidarności”. Patrycja Kusiak, autorka zwycięskiej pracy, napisała: „W mojej pracy posłużyłam się daleko idącą symboliką. W ten sposób ukazałam kwiaty, które rozkwitają, podnoszą się, pod wpływem ożywczego deszczu. Nieprzypadkowo kwiatami tymi są maki – kwiaty typowo polskie, o barwach narodowych. Maki symbolizują polskie społeczeństwo, a „Solidarność” jest „ożywczym deszczem”, który pobudza ludzi do życia i walki”.

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony