logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Na straży Rzeczypospolitej. Wojna polsko-bolszewicka” – konkurs dla szkół ponadpodstawowych

W związku ze 101. rocznicą podpisania traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko–bolszewicką Oddział IPN w Warszawie zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najlepszy esej historyczny!

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie, pod kierunkiem nauczyciela, krótkiego eseju historycznego w oparciu o tekę edukacyjną „Wojna polsko–bolszewicka 1919-1921” oraz wybrane przez siebie źródła wiedzy. Uczestnik wybiera jeden z trzech poniższych tematów eseju dotyczących wojny polsko-bolszewickiej:

 

  1. „Ochotnicy i z poboru. Los żołnierza polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej”

Sugerowana literatura dodatkowa:

J. Odziemkowski, „Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r.”, Warszawa 2020

 

  1. „Kobiety na straży Niepodległej w czasie wojny polsko-bolszewickiej”

Sugerowana literatura dodatkowa:

I. Kienzler, „Waleczne kobiety roku 1920”, Warszawa 2020

 

  1. „Bolszewicka piąta kolumna w Rzeczypospolitej. Polscy komuniści przeciw Niepodległej podczas wojny polsko-bolszewickiej”

Sugerowana literatura dodatkowa:

N. Davies, „Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920”, tłum. A. Pawelec, Warszawa 1997 (fragmenty)

A. Nowak, „Klęska imperium zła”, Kraków 2020 (fragmenty)

 

Szczególnie ważnym elementem konkursu jest możliwe jak najszersze wykorzystanie różnorodnych informacji i źródeł zawartych w tece edukacyjnej IPN „Wojna polsko-bolszewicka 1919­–1921”. W związku z tym, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator konkursu wyśle nauczycielowi–opiekunowi uczestnika publikację w formie książkowej. Już teraz można się z nią zapoznać w formie elektronicznej pod poniższym linkiem:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/warszawa/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/156833,Wojna-polsko-bolszewicka-19191921.html

 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie skanu/fotografii wypełnionej Karty zgłoszenia do 31 marca 2022 r. włącznie na adres e-mail: andrzej.krynski@ipn.gov.pl. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od Organizatora.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres email: andrzej.krynski@ipn.gov.pl do 30 kwietnia 2022 r. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja 2022 r.

Warunki techniczne pracy konkursowej

  • Praca konkursowa musi zostać napisana w edytorze tekstowym, a następnie zapisana w formacie PDF.
  • Należy zastosować czcionkę o wielkości 11, interlinię 1,5 i marginesy normalne, czyli ok. 2,54 cm. szerokości.
  • Objętość pracy konkursowej musi wynosić co najmniej 2,5 strony tekstu.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Kontakt:

Andrzej Kryński

andrzej.krynski@ipn.gov.pl

(22) 860 70 23

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony