logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki konkursu fotograficznego „Pamięć wojny – wojna obronna Polski w 1939 r.”

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zorganizowało konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza „Pamięć wojny – wojna obronna Polski w 1939 r.”

W konkursie wzięło udział 78 uczestników. Organizatorzy otrzymali 68 zdjęć w kategorii dzieci i młodzież do lat 18 i 10 zdjęć w kategorii dla osób pełnoletnich.

Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy nadesłali zdjęcia związane z wojną obronną Polski we wrześniu 1939 r.  Są to zdjęcia miejsc, obiektów, wydarzeń, pamiątek, także rodzinnych, budowli, pomników oraz mogił żołnierskich, często bezimiennych znajdujących się na terenie całej Polski.

Komisja konkursowa powołana przez naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Warszawie w składzie: Edyta Gula, Andrzej Kryński i Jacek Persa przyznała nagrody i wyróżnienia:

W kategorii dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat:

Nagroda Natala Pietrzak „Błoński wrzesień”

II Nagroda Jakub Gałek „Cmentarz Westerplatte”

III Nagroda Asal Khajavi Pour  „Rok 1939”

oraz równorzędne wyróżnienia dla uczestników:

1. Róża Bachta „Strzelec”

2. Mikołaj Hain „Bohater Nieznany”

3. Kamila Mędza „Kwatera poległych żołnierzy SGO Polesie”

4. Emilia Ogorzałek „I zapadła cisza”

5. Igor Stańczak „Diorama 1939”

 

W kategorii dla osób pełnoletnich:

I Nagroda Adam Hrydzewicz „Spichlerz nad Narwią”

II Nagroda Paweł Lipski „Na barykady”

III Nagroda Joanna Jakubowska  „Pamiątki Rodzinne”

oraz wyróżnienie:

1. Mateusz Serafin „Bohaterowie pierwszych dni II Wojny Światowej”

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zdjęcia i gratulujemy zwycięzcom.

Opcje strony