logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Armia Krajowa

Infografika została przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie i ukazuje najważniejsze fakty dotyczące Armii Krajowej.

Głównym celem Polskiego Pastwa Podziemnego była walka z okupantem i przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej w jej przedwojennych granicach. Do realizacji tego celu potrzebne były siły zbrojne, które zdolne byłyby tę walkę podjąć. Siłą taką była Armia Krajowa, która w swym szczytowym momencie liczyła ponad 300 tys. żołnierzy. Historia tej wielkiej i świetnie zorganizowanej konspiracji wojskowej, to historia walki i bohaterstwa narodu polskiego, którego umiłowanie Ojczyzny pchało do całkowitego poświęcenia, z ofiarą życia włącznie.

Armia Krajowa była armią wyjątkową. Składała się wyłącznie z ochotników, którzy zdecydowali się podjąć walkę niemal wyłącznie z powodów ideowych. Jej żołnierze na co dzień nie różnili się od osób cywilnych, poza tym, że mieli przydziały służbowe, przechodzili szkolenia wojskowe, byli w ciągłej gotowości do akcji i przygotowywali się do powstania powszechnego. W oczekiwaniu na jego wybuch, AK stosowała tzw. „partyzantkę miejską”, która polegała na tym, iż aktów zbrojnych dokonywali ludzie noszący się po cywilnemu i – do momentu rozpoczęcia akcji – trzymający broń w ukryciu. Posiadała rozbudowane struktury i cieszyła się ogromnym autorytetem we wszystkich warstwach społecznych narodu polskiego. Prowadziła różnorodne formy walki: od sabotażu po akcje zbrojne, a jej działania wpłynęły w dużym stopniu na przebieg II wojny światowej i pokonanie III Rzeszy.

Opcje strony