logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pokaz filmu „Paszporty Paragwaju” i wykład „Polacy ratujący Żydów” – 26 marca 2019

We wtorek 26 marca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej w ramach „Przystanku Historia” w związku z Narodowym Dniem Pamięci o Polakach Ratujących Żydów (obchodzonym 24 marca) zaprezentowany został film „Paszporty Paragwaju”. Pokaz poprzedził wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego (naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie) pt. „Polacy ratujący Żydów”.

Projekt jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

***

Film „Paszporty Paragwaju” w reżyserii Roberta Kaczmarka opowiada mało znaną historię współpracy polsko-żydowskiej, której celem nadrzędnym było życie drugiego człowieka. W latach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Wspólnie działali na rzecz uzyskiwania paszportów państw Ameryki Południowej. Fałszywe dokumenty trafiały do Żydów w okupowanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli w większości wywózek do niemieckich obozów zagłady. Posiadacze tych paszportów trafiali do obozów dla internowanych w Niemczech (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) oraz do okupowanej Francji (Vittel). Część z nich doczekała końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę zawdzięczają życie. Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli: Aleksander Ładoś – od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; jego współpracownik Konstanty Rokicki – konsul w Bernie; Stefan Jan Ryniewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl – sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromną rolę odegrali: Adolf H. Silberschein – działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP oraz Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel.

Opcje strony