logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu – Wrocław, 14 czerwca 2017 r.

Dnia 14 czerwca 19 – dr Stanisław A. Bogaczewicz i Stanisław Kiełb z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na „kwaterze ofiar komunizmu” Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. Uczestnikami spotkania byli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, którzy przybyli do Stolicy Dolnego Śląska pod opieką wychowawcy i nauczyciela Daniela Sienkowiec.

            Po ogólnym wprowadzeniu dotyczącym historii Cmentarza Osobowickiego, uczestnicy projektu udali się na cmentarne pola 81 A i 120 – pola kryjące  prochy wielu polskich bohaterów, którzy za swą walką i działalność patriotyczno-niepodległościową w okresie i po zakończeniu II wojny światowej  - w latach 1945 – 1956  wyrokiem komunistycznych sądów zostali straceni lub zmarli w więzieniach i aresztach Wrocławia. 

             Przybywszy na pole 81 A i 120 młodzież zapoznano z powojennymi dziejami Polski  - ze szczególnym uwzględnieniem oporu społeczeństwa wobec narzuconego systemu komunistycznego oraz represji wobec przeciwników politycznych -  oraz z historią zmagań z  władzami o zachowanie osobowickiego „miejsca pamięci” w latach osiemdziesiątych XX wieku, a także z przebiegiem prowadzonych tam w latach  2011 – 2012 prac  ekshumacyjnych. Dopełnieniem zajęć  było bliższe przedstawienie życia i działalności niektórych spośród osób pochowanych na „więziennym polu” cmentarza.

            Na zakończenie spotkania wychowankowie wałbrzyskiego ośrodka zapalili znicze przed symbolicznym murem - pomnikiem „Ofiarom  Terroru  Komunistycznego 1945-1956”.

 

Tekst: dr Stanisław A. Bogaczewicz

Fotografie: Stanisław Kiełb, dr Stanisław A. Bogaczewicz

 

Opcje strony