logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Festyn kultur w Leipheim w Niemczech (Fest der Kulturen)

W sobotę, 21 maja 2022 roku odbył się Festyn kultur w Leipheim w Niemczech (Fest der Kulturen) Po raz pierwszy w historii festynu wzięła w nim udział liczna reprezentacja Polonii i Polaków pod sztandarem Związku Harcerstwa Polskiego – ZHP Świat w Leipheim oraz niedawno założonego polsko-niemieckiego stowarzyszenia InKontakt w Leipheim.

 

Dzięki współpracy Oddziału wrocławskiego IPN ze  Związkiem Harcerstwa Polskiego – ZHP Świat w Leipheim, wśród wielu stanowisk goszczących uczestników festynu polskiego, znajdowały się punkty edukacyjne i kreatywne związane z Polską  jej kulturą i historią, dostosowane do różnych grup wiekowych, na których znajdowały się min. materiały edukacyjne IPN. Młodzież i dzieci Polonii w Niemczech przez grę i zabawę uczą się kultury i tradycji Polski a obserwując zaangażowanie starszych w kontakt z krajem ojczystym zaszczepiają w sobie i pielęgnują wspólnotę narodową i patriotyzm.

Festyn kultur był okazją do spotkań z młodą i nieco starszą reprezentacją Polonii. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić bogaty program edukacyjny i kreatywny przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Konkursy z nagrodami cieszyły się wielką popularnością a upominki w postaci materiałów edukacyjnych – gier, wydawnictw książkowych mogły być przekazane zwycięzcom oraz  wszystkim biorącym udział w niniejszym wydarzeniu. 

Koordynację projektu z ramienia wrocławskiego oddziału IPN prowadzili pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji  Marek Gadowicz i Michał Surowiec.

 

Marek Gadowicz

Opcje strony