logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Tadeusz Bór-Komorowski

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przestawia biograficzną wystawę elementarną „Tadeusz Bór-Komorowski”.

 

Tadeusz Komorowski (1895–1966) pochodził z rodziny ziemiańskiej, osiadłej w zaborze austriackim. Podczas I wojny światowej służył w armii Austro-Węgier, a od 1918 r., jako żołnierz WP, brał udział w wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W dwudziestoleciu międzywojennym był wieloletnim dowódcą 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

Komorowski walczył w kampanii polskiej 1939 r., następnie zaś przeszedł do konspiracji. W 1943 r. objął dowództwo Armii Krajowej, a w roku następnym, jako generał „Bór”, de facto podjął decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Po wojnie przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie działał politycznie i społecznie.

Jako dowódca AK, który zadecydował o powstaniu, Bór-Komorowski należy bez wątpienia do najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku.

 

Wystawa „Tadeusz Bór-Komorowski” prezentuje najważniejsze wątki biografii generała. Oprócz jego działalności podczas II wojny światowej oświetla także mniej znane wydarzenia i postaci z jego życia. Plansze zostały poświęcone m.in. okresowi młodości, karierze sportowej, sprawom rodzinnym i losom Komorowskiego na emigracji. W ten sposób portret bohatera zyskuje na głębi, a jego biografia jawi się jako bogaty zbiór wartościowych poznawczo faktów.       

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą, zachęcamy też do jej pobierania i samodzielnego drukowania.

 

Autor wystawy: dr Piotr Ruciński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Daniel Koreś

Korekta: dr Ewa Dulna-Rak

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: dr hab. prof. UWr Robert Klementowski

W wystawie wykorzystano zdjęcia i materiały: p. Adama Komorowskiego / Archiwum Ośrodka Karta, Biblioteki Narodowej, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wikimedia Commons.

Panele wystawy

Opcje strony