logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawa „Dzieje 2 Korpusu… inaczej! Karykatury autorstwa Mieczysława Kuczyńskiego"

Autorem kolekcji jest Mieczysław Kuczyński – żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, weteran kampanii włoskiej, w tym bitwy pod Monte Cassino. Rysunki powstały głównie w latach 1945–1946, jeszcze w czasie stacjonowania formacji we Włoszech, w chwilach odprężenia, pozwalając autorowi w pewnym stopniu otrząsnąć się z traumatycznych przeżyć wojennych. Całość dedykowana jest dowódcom, ochotniczkom, kolegom i towarzyszom broni 2 Korpusu Polskiego, w celu uczczenia ich heroicznych zmagań o wyzwolenie ojczyzny na froncie włoskim.

Wystawa „Dzieje 2 Korpusu…inaczej!” została przygotowana z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino przez Oddziałowe Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP we Wrocławiu.Prezentuje ona prace Mieczysława Kuczyńskiego, żołnierza 2 Korpusu Polskiego namalowane w latach 1945–1946, jeszcze w czasie stacjonowania formacji we Włoszech. Humorystyczne szkice powstały w chwilach odprężenia i relaksu, pozwalając autorowi – w pewnym stopniu, otrząsnąć się z traumatycznych przeżyć wojennych.

Z czasem zbiór ten został uzupełniony, a następnie wydany w formie albumu pt. „Dzieje 2 korpusu… inaczej!”. Okazją do wydania publikacji stały się uroczyste obchody 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino, przypadające na dzień 18 maja 1969 r., zorganizowane przez środowisko emigrantów wojennych w Anglii. Kolekcja dedykowana jest dowódcom, ochotniczkom, kolegom i towarzyszom broni 2 Korpusu Polskiego, w celu uczczenia ich heroicznych zmagań o wyzwolenie ojczyzny na froncie włoskim.

Autor wystawy:

Joanna Dardzińska

 

Wystawa składa się z 14 plansz o formacie 100 x 100 cm.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony