logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

• Z Archiwum IPN

Wystawa "Z archiwum IPN” jest przedstawienie zasobu archiwalnego, zgromadzonego we wrocławskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Zbiór ten w zasadniczej części dotyczy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Wytworzony został w latach 1945–1990 i przechowywany był w archiwach służb specjalnych Polski Ludowej oraz ściśle z nimi współpracujących innych instytucji państwowych. Składają się nań również – choć w mniejszej części – dokumenty dotyczące działalności organów bezpieczeństwa III Rzeszy.

Wystawa składa się z 34 plansz o formacie 70 x 100 cm.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony