logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wrześniowy „Przystanek Historia - Lwów” – 4-6 września 2019

Asocjacja Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej wraz z rzeszowskim oddziałem IPN, przy współpracy Konsulatu Generalnego we Lwowie, zorganizowała kolejną edycję Przystanku Historia Lwów dla polskiej młodzieży oraz starszych mieszkańców Lwowa, Mościsk i Strzelczysk.

Wydarzenie rozpoczęło się 4 września 2019 r. w Strzelczyskach, gdzie w Zespole Edukacyjnym z polskim językiem nauczania im. Jana Pawła II prezentacja wystawy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, będąca częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Otwarcia wystawy dokonał konsul Rafał Kocot ze Lwowa wraz z panem Arturem Żakiem z APPZL. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukatorami. Maciej Rędziniak poprowadził zajęcia pt. „Symbole naszej historii”, natomiast Jacek Magdoń zapoznał młodzież z problematyką „Kampanii Wrześniowej 1939 r”.  Według podobnego scenariusza odbyły się zajęcia w Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach.

W dniu następnym Jacek Magdoń wygłosił wykład na Katolickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie: „Kampania Wrześniowa. Obrona Lwowa w 1939 r”. Starsi wiekiem studenci zgromadzeni przy placu Katedralnym 1, szczególnie interesowali się mało znanymi aspektami walk o Lwów, który od 12 do 22 września 1939 r., walczył nie tylko z wojskami niemieckimi, ale także sowieckimi. Prezes KUTW Władysław Ściński zaprosił przedstawicieli IPN do prowadzenia dalszych wykładów dla lwowskich seniorów.

Kolejne zajęcia edukatorzy przeprowadzili dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej (5 września br.) oraz Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie (6 września br.).

Prelegenci przekazali szkołom z polskim językiem nauczania, wydrukowane na plakatach wystawy: „Symbole naszej historii”, „Ojcowie Niepodległości” oraz „Kampania wrześniowa 1939”. Uczestnikom „Przystanku Historia – Lwów” towarzyszyli z kamerą i mikrofonem redaktorzy „Kuriera Galicyjskiego”, którzy na bieżąco relacjonowali kolejne wydarzenia i przeprowadzili wywiady z uczestnikami.

Fot. Jacek Magdoń i Artur Żak

 

Opcje strony