logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kolejne spotkanie w ramach działań „Przystanek Historia Lwów” – Stryj, 31 maja - 1 czerwca 2019

31 maja i 1 czerwca 2019 r. w Stryju na Ukrainie odbyło się kolejne spotkanie z historią w ramach „Przystanku Historia Lwów". 

Identycznie jak rok temu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie otrzymał zaproszenie od pani Julii Bojko z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Karola Makuszyńskiego ze Stryja, do tego, aby w ramach już XVIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Podaruj Dzieciom Uśmiech", przybliżyć dzieciom i młodzieży fragment naszej bogatej historii.

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Podhorcach koło Stryja pracownicy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie Zenon Fajger i Maciej Rędziniak prezentowali młodym słuchaczom historię „Orląt Lwowskich”, przeproewadzili zajęcia edukacyjne „Harcerze podczas II wojny światowej”, „»Zośka« i inni – dalsze losy bohaterów Kamieni na szaniec”,,  „Nie tylko »Kamienie na szaniec« - zaangażowanie młodzieży w walce z okupantem w Inspektoracie Rzeszowskim AK na przykładzie organizacji »Wedeta«” oraz warsztaty  „Symbole naszej historii” .

„Przystanek Historia Lwów” działa dzięki zaangażowaniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej. 

Fot. Zenon Fajger

 

Opcje strony