logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Nowym Jorku – 19–24 października 2017

Za nami drugie spotkanie w ramach Przystanku Historia w Nowym Jorku. Poświęcone zostało pamięci zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Przystanek Historia był otwarty od 19 do 24 października. Kolejne zajęcia dla młodzieży i nauczycieli odbyły się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, Druch Studio i Instytucie Piłsudskiego.

O drodze życiowej i męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki opowiedzieli dr Katarzyna Maniewska z Biura Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy i dr Franciszek Dąbrowski z Archiwum IPN w Warszawie. Ważnym elementem spotkań był również wernisaż wystawy „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”, poświęconej bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Jej autorką jest dr Katarzyna Maniewska.

Ponadto odbyły się warsztaty dla młodzieży z Trenton i Clark, poświęcone najnowszej historii polski. Koncentrowały się one wokół produkcji IPN – filmu „Niezwyciężeni”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach o polskich symbolach narodowych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu „Historia w kolorach”.

Warsztaty metodologiczne dla nauczycieli składały się z następujących modułów: „Infografika w nauczaniu historii Polski”, „Polskie Symbole Narodowe” (szkolenie dotyczące kształcenia patriotycznego na I etapie edukacji) oraz prezentacji materiałów edukacyjnych do najnowszego filmu IPN – „Niezwyciężeni”.

Podczas warsztatów z nauczycielami i uczniami oraz spotkań z amerykańską Polonią o działalności archiwum, jego zasobie oraz o projekcie Archiwum Pełne Pamięci mówił pracownik Archiwum IPN – Krzysztof Wojda.

Projekt Przystanek Historia w Nowym Jorku to cykl spotkań społeczności polsko-amerykańskiej z pracownikami IPN: historykami, edukatorami i archiwistami. Jest wspólnym projektem Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Pamięć.

Opcje strony