logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920

Wystawa Wojna z bolszewikami, Bitwa Warszawska 1920 r. zaprojektowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Autor: Jacek Persa

Projekt graficzny: Katarzyna Dinwebel

Recenzja: dr Przemysław Benken, dr hab. Filip Musiał

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnego Archiwum Wojskowego - Wojskowego Biura Historycznego, Archiwum Akt Nowych.

 

Wojna polsko-bolszewicka przeważnie kojarzy się przeciętnemu Polakowi z bitwą warszawską w sierpniu 1920 roku. Wokół tego konfliktu narosło przez dziesiątki lat nie mało mitów. Tymczasem wojna z Rosją Sowiecką zaczęła się jeszcze na początku 1919 r., gdy oddziały sowieckie uderzyły na polskie Wilno. Kulminacja wojny z Sowietami przypadła jednak dopiero na rok 1920. Zdając sobie sprawę z agresywnych zapędów „czerwonych”, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podjął decyzję o przygotowaniu ofensywy na Ukrainie oraz zawiązaniu sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową. Polski atak ruszył 25 kwietnia 1920 r. i zakończył się wyzwoleniem Kijowa na początku maja. Sowiecka kontrofensywa zmusiła jednak Wojsko Polskie do odwrotu. Na początku sierpnia 1920 r. Armia Czerwona stała już pod Warszawą i zbliżała się do Lwowa. Jednak dzięki sukcesom polskiego wywiadu, skutecznemu dowodzeniu, błędom Sowietów oraz heroizmowi polskich żołnierzy udało się odeprzeć atak wroga i zadać mu ciężkie straty. Bitwa nad Niemnem, stoczona pod koniec września 1920 r., przypieczętowała polskie zwycięstwo w tej wojnie i zmusiła Sowietów do podpisania rozejmu w październiku 1920 roku. Dnia 18 marca 1921 r. podpisano traktat pokojowy w Rydze, na mocy którego wytyczono wschodnią granicę II Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

Panele wystawy

Opcje strony