logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

BIAŁYSTOK Akademia Niepodległości

Trwający cztery lata (2017–2021) ogólnopolski cykl spotkań, podczas których pracownicy IPN oraz zaproszeni badacze bądź przedstawiciele lokalnych środowisk naukowych przedstawiają w przystępnej formie popularyzatorskich wykładów drogę do niepodległości Polski. Wykłady nie tylko poszerzają wiedzę uczestników, ale przede wszystkim ukierunkowane są na kształtowanie postaw patriotyzmu, szacunku dla tradycji niepodległościowych i przywiązania do ojczyzny. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy, dzięki którym będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych spotkaniach. Na zakończenie nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia całego cyklu edukacyjnego.

W województwie podlaskim wykłady organizowane są w Grajewie we współpracy z Grajewską Izbą Historyczną.

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski /radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 85