logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

BIAŁYSTOK Łączka i inne miejsca poszukiwań

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Na projekt składa się cykl 6 spotkań, z których każde poświęcone będzie miejscu, postaci lub problemowi badawczemu związanym z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Zwieńczeniem projektu będzie nakręcenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Koordynator regionalny: Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 71