logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

BIAŁYSTOK Policjanci w służbie historii

Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji.

Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, miejsca pamięci z nimi związane oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Zapraszamy na stronę konkursu:

policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski /radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 85