logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Informacja

Obecnie nie ma nowych zapowiedzi prasowych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz lektury artykułów w portalu przystanekhistoria.pl

BIAŁYSTOK Żołnierze w służbie historii

Konkurs jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego i technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji lub Wojska Polskiego w oparciu o specjalnie opracowane szkolne programy nauczania. Uczestnikami konkursu mogą być dwu-, trzyosobowe grupy uczniów wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym.

 

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 85